Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Phú Yên năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp trường Nguyễn Huệ thuộc tỉnh Phú Yên năm 2016 2017 có cấu trúc đề gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm thao thang điểm 20. thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Phú Yên 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=18BjT_-ABbsysLl1OB-S-CwWGR9J6oj1h

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/7dq3edvwjyve6bw/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Phu_Yen_nam_hoc_2016_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *