Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Thái Bình năm 2017-2018 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 cấp tỉnh Thái Bình năm 2017-2018 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm, nội dung đề thi tương đối dài, trãi đều nội của chương trình ôn tập, đảm bảo hệ thống kiến thức khi ra đề, thời gian làm bài 180 phút.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Thái Bình 2017-2018

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1uPtMglH9uTItlngdXxsFPl5_7LUUBWeF

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/vff8m2b513aslu9/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Thai_Binh_nam_hoc_2017_2018.pdf

Đóng góp: Hoàng Quốc Khánh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *