Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012-2013 có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi tương đối dài, các em phải hết sức thận trọng tư duy để kịp giờ làm bài.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1ymnY6ux8QruzAEN0UDGDO3tqwHFz3Xmo

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/1nl7w87qeugamuh/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2012_2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *