X

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2017-2018 có đáp án

5 (100%) 3 votes

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017-2018 có cấu trúc gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi tương đối dài và khó, các em phải học tập hết sức nghiêm túc để có thể nắm bắt được những con số điểm cao, thời gian làm bài 180 phút.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017-2018

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1AK3ouocBdvzZlc5MVR61D7_p5lhXmFur

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/u37jg3zuz723xsv/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2017_2018.pdf

Đóng góp: Hoàng Quốc Khánh

Hoc sinh gioi :