Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp năm 2016-2017 có đáp án

4.8 (96.12%) 763 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 6 có đáp án của phòng GD&ĐT tỉnh Đồng tháp được tổ chức ngày 27.01.2017 tại địa bàn tỉnh, đề thi được nhiều chuyên gia đánh giá là hay, với sự tỉ mĩ cũng như có nghiên cứu về năng lực học sinh hiện tại và cũng nhầm kích thích tư duy cho các em, những người ra đề luôn định hướng cho các em những nội dung cần chú trọng và hơn hết nó được thể hiện rõ nét trong đề thi

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT tỉnh đồng tháp

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT tỉnh đồng tháp

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2016-2017

Link tải về đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCQUZWc19GcEwzejg/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/6cv7hz15z91d44m/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_6_phong_GD%26DT_Dong_Thap_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *