Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016 có đáp án

4.5 (90.66%) 137 votes

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 6 của huyện Hương Sơn với cấu trúc đề thi gồm 6 câu phân theo mức từ dể đến khó giúp các em có thể tự chia thời gian làm bài hợp lý, câu đầu tiên bao gồm hai ý với nội dung là tính giá trị biểu thức và tìm giá trị X trong phương trình cho trước. với dạng đề đặt trưng như thế này giúp các em có thể an toàn vượt qua các câu dể, và dành thời gian nhiều hơn cho các câu khó để phân loại học sinh.

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương sơn

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương sơn

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn năm 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCN2VyVTF1MklrMms/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ss2m720zq8bc05u/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_6_phong_GD%26DT_Huong_Son_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *