Đề thi HSG môn toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa năm 2015-2016 có đáp án

4.3 (86.49%) 194 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Thiệu Hóa vòng huyện được tổ chức với cấu trúc đề thi gồm 6 câu từ dể đến khó, bao gồm các dạng cũng không khác nhiều so với các năm trước, thời gian thi 120 phút, hình thức thi tự luận và không cho sử dụng máy tính cầm tay, được biết đề thi này được đánh giá cao do dạng đề phù hợp với năm lực của các em không quá đánh đố, nhất là phần câu 1 – 4 điểm dạng đề tính giá trị biểu thức và tìm X trong phương trình cho trước, dạng đề này giúp các em áp dụng những những gì đã được học nhưng cũng giúp các em có tư duy tìm ra phương pháp giải nhanh nhất có thể, liên kết tải đề thi phía dưới bài viết.

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Thiệu Hóa 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCNTZHWUc1SXJkWUE/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/0cqi1uumbny5ic3/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_6_phong_GD%26DT_Thieu_Hoa_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

1 Response

  1. uhpuih says:

    cảm ơn dethihsg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *