Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn năm 2015-2016 có đáp án

4.8 (95.12%) 82 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 8 cấp huyện Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm. Nhìn chung đề thi tương đối khó.

Đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCREtVbEQydXV5Q3M/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/5za53667ryyy43i/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_8_phong_GD%26DT_Hoai_Nhon_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *