Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm 2016-2017 có đáp án

2 (39.05%) 21 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 8 tỉnh khánh hòa năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung trong đề thi đề cập khá nhiều đến kiến thức thực tế giúp cho các em có khả năng tư duy sáng tạo và kiên hệ với kiến thức bên ngoài.

Đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Khánh Hòa 2016-2017

Link tải đề thi HSG 

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCZkIxcHlSNlZYeTg/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/307r9mb3pxp1h9k/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_8_phong_GD%26DT_Khanh_Hoa_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *