Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Lục Nam năm 2016-2017 có đáp án

3.8 (76.84%) 512 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 8 huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang được tổ chức và giai đoạn năm 2016-2017 với cấu trúc đề thi gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 6 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi tương đối khó hơn so với các năm trước, chủ yếu kích thích tính sáng tạo trong các em và nội dung cũng khớp với nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn đang áp dụng.

Đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Lục Nam 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCUXFOeFM2WHZiVW8/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/fdfrsytmb1d33rm/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_8_phong_GD%26DT_Luc_Nam_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

2 Responses

  1. Chu Phúc Anh says:

    câu 5 đề làm sai rồi. Gía trị bé nhất nhé đề nghị xem lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *