Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh năm 2016-2017 có đáp án

4.7 (94.79%) 238 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 8 huyện Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017 có nhiều điểm nổi bật, cấu trúc đề thi gồm 2 phần, phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận. phần trắc nghiệm khách quan gồm 16 câu, tổng số điểm 8 điểm, phần còn lại 4 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 3.5.

Đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCS0poLWdGS01yQ2c/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/fab61wb92vldgbp/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_8_phong_GD%26DT_Phu_Ninh_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *