Đề thi HSG môn toán lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương năm 2012-2013 có đáp án

4.4 (88.33%) 293 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi toán 8 huyện Thanh Chương thuộc tỉnh Nghệ An năm 2012-2013 có nhiều điểm nổi bật, thứ nhất cấu trúc đề thi gồm 4 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề thi dùng để khảo sát chất lượng. Hơn hết là của tỉnh Nghệ An nên được nhiều giáo viên, học sinh quan tâm tham khảo.

Đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG toán 8 phòng GD&ĐT Thanh Chương 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCV0p6U1ZBa2dmTTA/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/zpahxim19fcj9z0/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_8_phong_GD%26DT_Thanh_Chuong_nam_hoc_2012-2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *