Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh An Giang năm 2015-2016 có đáp án

2.8 (56.25%) 96 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp tỉnh An Giang năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút, với cấu trúc dạng như thế này ở trong đề tương đối khó, chủ yếu kích thích tính sáng tạo trong khả năng học tập của các em.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT An Giang 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCRDMwQ3pyaDlXOFE/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/0u6dpn7tk13ii0k/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_An_Giang_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *