Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 có đáp án

1.5 (30.11%) 95 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 7 điểm, thời gian làm bài 150 phút, với cấu trúc đề phân loại từ dể đến khó, học sinh hoàn toàn có thể tự điều chỉnh thời gian làm bài để kịp giờ nộp bài, tránh tình trạng biết làm nhưng không kịp ghi đã nộp, nhìn chung thì đề cũng tương đối khó.

Đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 6 phòng GD&ĐT Bến Tre 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCdlJFVmk5Y2hYSnM/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/q5bd18cb5jzbm35/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Ben_Tre_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *