Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bình Định năm 2016-2017 có đáp án

4.8 (95.05%) 190 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp tỉnh Bình Định có cấu trúc đề gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 7 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nhìn chung đề vừa tầm với các em và được xếp từ dể đến khó, nội dung của câu 1 gồm rút gọn biểu thức, ứng dụng các kiểu số, chứng minh biểu thức với điều kiện cho trước.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCZC1kbGtQVUVKOWM/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/iq0bw09b5cr3di3/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Binh_Dinh_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *