Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy năm 2011-2012 có đáp án

5 (99.04%) 83 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp huyện Cẩm Thủy thuộc tỉnh Thanh Hóa gồm 6 câu thời gian làm bài 150 phút thuộc vòng 2 của kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi. Với đề thi này được chuyên gia đánh giá là khá hay và đáng được học hỏi, với sự tư duy sáng tạo trong cách ra đề, những em thí sinh cũng nhẹ nhàn hơn phần nào vì không phải áp dụng quá nhiều theo tính lý thuyết mà còn liên hệ với thực tiễn trong đời sống.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCTkplekRyUUlrc1U/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/f2r9b85btt6kuyv/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Cam_Thuy_nam_hoc_2011-2012.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *