Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2010-2011 có đáp án

4.4 (88%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi toán 9 thành phố Đà Nẵng năm 2010-2011 có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao độn từ 1 đến 3 điểm, thời gian làm bài 150 phút. với cấu trúc đề thi được sắp xếp từ dể đến khó các em hoàn toàn có thể thoải mái tư duy làm bài không sợ bị trễ giờ. hơn thế nữa còn kích thích tính nhanh nhạy khi tiếp xúc với nội dung mới khi đang học và chuẩn bị học chuyên đề mới trên ghế nhà trường.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Đà Nẵng 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCT0h6WE1JRndlVmM/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/4zz98h43tzf5o0c/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Da_Nang_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *