Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015 có đáp án

4.8 (95.46%) 229 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 5 câu, thời gian làm bài 150 phút, đề thi chủ yếu dùng khả năng tư duy là nhiều, nhưng với đề thi này các em phải luôn cẩn trọng tranh thủ thời gian, đề tương đối dài nhưng vẫn phú hợp với lực học của các em học sinh tại Hà Tĩnh, nơi có rất nhiều em học sinh học rất giỏi.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2014-2015

Link tải đề thi HSG 

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCTVRPWFAyUmNrSjA/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/90qldxz7teu9imo/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Ha_Tinh_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

1 Response

  1. Điều says:

    Đề thi hợp lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *