Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Hải Phòng năm 2015-2016 có đáp án

4.1 (82.95%) 95 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp thành phố Hải Phòng năm 2015-2016 có cấu trúc đề thi gồm 5 câu, mỗi câu từ 1 đến 3 điểm, nội dung đề thi khá bám sát nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi các trường trên địa bàn, với thang điểm 10 và thời gian làm bài không quá 150 phút các em hoàn toàn có đủ thời gian để tư duy và ghi chép lại đồng thời kiểm tra bài làm đúng sai.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hải Phòng 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCa3lGcXBWcFdad1k/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/w6g08wi1oaeeve1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Hai_Phong_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *