Đề thi HSG môn toán lớp 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh năm 2016-2017 có đáp án

3.1 (61.07%) 205 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 6 câu theo thang điểm 10 mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi chủ yếu bám sát vào chương trình bồi dưỡng tại các trường và trung tâm trên địa bàng thành phố, hầu hết các em điều rất háo hức khi kỳ thi diễn ra. Mời các bạn tải ngay đề thi bên dưới bài viết nhé.

Đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 9 phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCS1IxTV9pcjY2TGM/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/1rcfwd6fhm33045/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_9_phong_GD%26DT_Ho_Chi_Minh_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2012-2013 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu 4 điểm theo thang điểm 20, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *