Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng năm 2017-2018 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 cấp huyện Cao Bằng năm học 2017-2018. Đề thi gồm 7 câu bài tập, số điểm giao động từ 2 đến 4 điểm, thời gian hoàn thành là 180 phút, không tính thời gian phát đề. Theo đánh giá thì đề thì dễ dàng lấy được điểm cao, tuy có nhiều câu hỏi.

Đề thi HSG toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Cao Bằng 2017-2018

Link tải đề thi

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1o57jiYZd3j-yB3T8xn0y7eEipm7UBhjm/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *