Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2016-2017 có đáp án

2.1 (42.55%) 565 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 7 cấp huyện Thanh Oai thuộc thành phố Hà Nội năm 2016-2017 có cấu trúc đề gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 10 điểm, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 7 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCbHk4MW1WVmwyODQ/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/x0i4blriuq4rlo8/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_7_phong_GD%26DT_Thanh_Oai_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

2 Responses

  1. don't care says:

    hay quá ko biết được 1 điểm không nữa

  2. thư says:

    cx đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *