Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT thành phố Hà Nội năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 7 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp thành phố Hà Nội năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3.5 theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút, đề thi gồm có 2 trang, nội dung đề thi chủ yếu xoay quanh những vấn đề chung nhất về cơ thể, cấu trúc AND và nhiểm sắc thể.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

 

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT TP. Hà Nội 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCN3dkLVRmampTbzg

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/7gw4j1khoqxlfsz/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Ha_Noi_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *